Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

 

Nazwa projektu:

 Zrównoważony rozwój kompetencji uczniów Technikum Ortopedycznego i Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2023-06-15

Data zakończenia realizacji projektu: 2026-06-30

Wartość projektu: 2 141 348,48 zł

Działanie: FEDS.08.01

Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Numer naboru: FEDS.08.01-IZ.00-007/23

Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)

 

 

  Zadania w projekcie
Zadanie 1 Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na pracownię dydaktyczną anatomiczno – fizjologiczną
Zadanie 2 Utworzenie, wyposażenie i utrzymanie „zielonej pracowni”
Zadanie 3 Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Ortopedycznego poprzez doposażenie w pomoce niezbędne do potrzeb nowoczesnego nauczania
Zadanie 4 Poprawa bazy dydaktycznej Technikum Weterynaryjnego poprzez doposażenie w pomoce niezbędne do potrzeb nowoczesnego nauczania
Zadanie 5 Wyposażenie i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne IT niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo – usługowej
Zadanie 6 Dodatkowe szkolenia i kursy dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
Zadanie 7 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Ortopedycznego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencje zawodowe
Zadanie 8 Dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Technikum Weterynaryjnego w Świdnicy wzmacniające praktyczne kompetencje zawodowe
Zadanie 9 Zajęcia dodatkowe z zakresu edukacji ekologicznej
Zadanie 10 Staże uczniowskie
Zadanie 11 Wyjazdy zawodoznawcze
Zadanie 12 Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Zadanie 13 Dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na poziomie wyższym
Zadanie 14 Dodatkowe zajęcia integracyjne dla uczniów
Zadanie 15 Studia podyplomowe z komunikacji empatycznej w oparciu o metodologię Marshalla B. Rosenberga – Nonviolent Communication (NVC)
Zadanie 16 Studia podyplomowe z zakresu psychotraumatologii dla nauczycieli obu szkół
Zadanie 17 Studia podyplomowe – pedagogika specjalna dla nauczycieli obu szkół
Zadanie 18 Studia podyplomowe z zoopsychologii dla nauczycieli Technikum Weterynaryjnego
Zadanie 19 Kurs z zakresu zoodietetyki dla nauczycieli Technikum Weterynaryjnego
Zadanie 20 Szkolenia z zakresu rozwijania podczas zajęć dydaktycznych kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, pobudzanie innowacyjności, kreatywności
Zadanie 21 Szkolenia z zakresu nauczania przedmiotowego w oparciu o eksperyment
Zadanie 22 Szkolenia z zakresu wykorzystania w nauczaniu e-podręczników i e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych
Zadanie 23 Szkolenia w zakresie pracy z uczestnikami projektu o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Zadanie 24 Szkolenie z doboru wkładek ortopedycznych, protetyki i ortotyki dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Technikum Ortopedycznego

 

Aktualności